Matematyka

Wzory skróconego mnożeniakwadrat sumy
kwadrat różnicy
różnica kwadratów
sześcian sumy
sześcian różnicy
suma sześcianów
różnica sześcianów

Określenia

niepełny kwadrat sumy
niepełny kwadrat różnicy

Przykładygdzie: a=x, b=2
gdzie: a (ze wzoru) = 2a, b=3


Zastosowania

znoszenie niewymierności z mianownika z zastosowaniem wzoru na różnicę kwadratów