ECDL Standard

ECDL Standard obejmuje rozszerzony zakres umiejętności z zakresu obsługi komputerów.
ECDL Standard zawiera dziewięć modułów. Poniżej wymienione są tylko moduły,
do których dostępne są omówienia.S1 Użytkowanie baz danych S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna S3 IT Security S4 Edycja obrazów
S6 Web Editing S9 Rozwiązywanie problemów