S9 - Rozwiązywanie problemów

Moduł S9 – Rozwiązywanie problemów - sylabus v1.01 Rozwiązywanie problemów technicznych

2 Rozwiązywanie problemów systemowych

3 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów

4 Innowacyjne i kreatywne wykorzystanie technologii ICT do rozwiązywania problemów

5 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych