S6 - Web Editing

Moduł S6 – Web Editing - sylabus v2.0

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując Adobe Dreamweaver lub Kompozer.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują Adobe Dreamweaver CS6 i Kompozer 0.8b3

1 Koncept strony

2 HTML

3 Authoring WWW

4 Używanie obiektów

5 Style

6 Przygotowanie do publikacji