smoczek

S4

Edycja obrazów

Moduł S4 – Edycja obrazów - sylabus v2.0

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując Adobe Photoshop lub GIMP.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują Adobe Photoshop CS6 i GIMP 2.8.16

1 Koncepcja obrazów cyfrowych

2 Przechwytywanie obrazów

3 Praca z edytorem grafiki

4 Praca z obrazami

5 Rysowanie i malowanie

6 Przygotowanie obrazu do publikacji