smoczek

S3

IT Security

Moduł S3 – IT Security - sylabus v2.01 Kwestie bezpieczeństwa

2 Złośliwe oprogramowanie

3 Bezpieczeństwo w sieciach

4 Kontrola dostępu

5 Bezpieczeństwo użycia technologii Web

6 Komunikacja

7 Bezpieczne zarządzanie danymi

8 Ochrona środowiska