smoczek

S2

Grafika menedżerska
i prezentacyjna

S2-6 – Przygotowanie pokazu slajdów

6.1 Przygotowanie prezentacji

6.1.1 Dodaje, usuwa efekty przejść pomiędzy slajdami.

Przejścia dodawane są do wybranego slajdu. Aby dodać przejście należy wybrać rodzaj przejścia. Rodzaj przejścia wybierany jest w sekcji Przejście do danego slajdu karty Przejścia.

2010_Przejście do tego slajdu

Pełna lista efektów przejścia widoczna jest po naciśnięciu małej strzałki, z prawej strony sekcji.
Czas przejścia, i przejście automatyczne, po określonej liczbie sekund, określane są w sekcji Chronometraż karty Przejścia. Naciskając Zastosuj do wszystkich można zastosować wybrany efekt przejścia do wszystkich slajdów.

2010 Chronometraż slajdu

W celu usunięcia efektu przejścia, należy wybrać, jako rodzaj przejścia, Brak.


Przejścia dodawane są do wybranego slajdu. Aby dodać przejście należy wybrać rodzaj przejścia. Rodzaj przejścia wybierany jest w sekcji Przejście do danego slajdu karty Przejścia.

2016 sekcja Przejście do tego slajdu

Pełna lista efektów przejścia widoczna jest po naciśnięciu małej strzałki, z prawej strony sekcji.
Czas przejścia, i przejście automatyczne, po określonej liczbie sekund, określane są w sekcji Chronometraż karty Przejścia. Naciskając Zastosuj do wszystkich można zastosować wybrany efekt przejścia do wszystkich slajdów.

2016 Chronometraż slajdów

W celu usunięcia efektu przejścia, należy wybrać, jako rodzaj przejścia, Brak.

6.1.2 Dodaje, usuwa ustawione uprzednio efekty animacji dla różnych elementów slajdu.

Dodanie animacji rozpoczyna zaznaczenie elementu slajdu. Następnie należy zaznaczyć (kliknąć) wybrany efekt animacji. Efekty animacji dostępne są w sekcji Animacja i Animacja zaawansowana karty Animacje.

2010 sekcje Animacje

Czas trwania i sposób uruchamiania animacji ustawia się w sekcji Chronometraż karty Animacje.

2010 Chronometraż animacji

Aby usunąć animację, należy zaznaczyć animowany element (na slajdzie są oznaczone numerami) i na liście animacji wybrać Brak. Animację również można usunąć w Okienku animacji. Po zaznaczeniu animowanego obiektu, należy, z menu podręcznego wybrać Usuń. Okienko animacji otwiera naciśniecie przycisku Okienko animacji znajdującego się w sekcji Animacje zaawansowane karty Animacje.

2010 Okienko animacji


Dodanie animacji rozpoczyna zaznaczenie elementu slajdu. Następnie należy zaznaczyć (kliknąć) wybrany efekt animacji. Efekty animacji dostępne są w sekcji Animacja i Animacja zaawansowana karty Animacje.

2016 sekcje Animacje i Animacje zaawansowana

Czas trwania i sposób uruchamiania animacji ustawia się w sekcji Chronometraż karty Animacje.

2016 Chronometraż animacji

Aby usunąć animację, należy zaznaczyć animowany element (na slajdzie są oznaczone numerami) i na liście animacji wybrać Brak.

Animację również można usunąć w Okienku animacji. Po zaznaczeniu animowanego obiektu, należy, z menu podręcznego wybrać Usuń. Okienko animacji otwiera naciśniecie przycisku Okienko animacji znajdującego się w sekcji Animacje zaawansowane karty Animacje.

2016 Okienko animacji

6.1.3 Dodaje notatki do slajdów.

Pasek notatek znajduje się w dolnej części okna slajdu i zawiera polecenie Kliknij, aby dodać notatki.

2010 Okno notatek

W celu wprowadzenia notatki, należy kliknąć w okno notatki i zacząć pisać.


Pasek notatek znajduje się w dolnej części okna slajdu i zawiera polecenie Kliknij, aby dodać notatki.
Przycisk Notatki, na dole okna, służy do włączania i wyłączania paska z notatkami.W celu wprowadzenia notatki, należy kliknąć w okno notatki i zacząć pisać.

6.1.4 Wybiera sposób przedstawiania prezentacji: prezentacja na rzutniku, materiał informacyjny do wręczania uczestnikom.

Po naciśnięciu ikony Ustawienia strony z sekcji Ustawienia strony karty Projektowanie otwiera się okno Ustawienia strony, w którym można wybrać rozmiar slajdu odpowiadający różnym formom przedstawienia prezentacji.

2010 Ustawienia strony formaty
Po naciśnięciu ikony Rozmiar slajdu z karty Projektowanie i wybraniu Niestandardowy rozmiar slajdów… otwiera się okno Rozmiar slajdu, w którym można wybrać rozmiar slajdu odpowiadający różnym formom przedstawienia prezentacji.

2016 okno Rozmiar slajdu wymiary

Przy wyborze nowego formatu slajdów program proponuje metodę przeskalowania slajdów.

2016 Skalowanie slajdu

6.1.5 Wyświetla, ukrywa slajdy.

Pierwotnie wszystkie slajdy są odkryte, czyli wyświetlane. Aby ukryć slajd (ukryty - nie będzie widoczny w pokazie prezentacji) należy nacisnąć ikonę Ukryj slajd, znajdującą się w sekcji Przygotowywanie karty Pokaz slajdów. Polecenie Ukryj slajd dostępne jest w menu podręcznym slajdów znajdujących się na karcie miniatur slajdów (z lewej strony okna programu w widoku Normalnym).

2010 ikona Ukryj slajd

Na karcie z miniaturami slajdów, numer ukrytego slajdu jest przekreślony, a slajd jest przesłonięty przezroczystym szarym kolorem.
W celu odkrycia slajdu należy ponownie wybrać polecenie Ukryj slajd.


Pierwotnie wszystkie slajdy są odkryte, czyli wyświetlane. Aby ukryć slajd (ukryty - nie będzie widoczny w pokazie prezentacji) należy nacisnąć ikonę Ukryj slajd, znajdującą się w sekcji Przygotowywanie karty Pokaz slajdów. Polecenie Ukryj slajd dostępne jest w menu podręcznym slajdów znajdujących się na karcie miniatur slajdów (z lewej strony okna programu w widoku Normalnym).

2016 ikona Ukryj slajd

Na karcie z miniaturami slajdów, numer ukrytego slajdu jest przekreślony, a slajd jest przesłonięty przezroczystym szarym kolorem.
W celu odkrycia slajdu należy ponownie wybrać polecenie Ukryj slajd.

6.2 Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji

6.2.1 Sprawdza poprawność językową i ortograficzną prezentacji: poprawia błędy ortograficzne, usuwa powtórzone słowa.

Przed rozpoczęciem sprawdzania pisowni, kursor musi być ustawiony przed miejscem objętym sprawdzaniem, np. na pierwszym slajdzie. Sprawdzanie pisowni rozpoczyna naciśnięcie ikony Pisownia, znajdującej się w sekcji Sprawdzanie karty Recenzja.

2010 sekcja Sprawdzanie

Po znalezieniu pierwszego błędu, tekst z błędem jest zaznaczany (sroda).

2010 tekst z błędem

Równocześnie program otwiera okno Pisownia, w którym są sugestie dotyczące poprawy i umieszczone są przyciski umożliwiające podjęcie decyzji dotyczących dalszego postepowania.

okno Pisownia


Przed rozpoczęciem sprawdzania pisowni, kursor musi być ustawiony przed miejscem objętym sprawdzaniem, np. na pierwszym slajdzie. Sprawdzanie pisowni rozpoczyna naciśnięcie ikony Pisownia, znajdującej się w sekcji Sprawdzanie karty Recenzja.

2016 sekcja Sprawdzanie

Po znalezieniu pierwszego błędu, tekst z błędem jest zaznaczany (sroda).Równocześnie program otwiera okno Pisownia, w którym są sugestie dotyczące poprawy i umieszczone są przyciski umożliwiające podjęcie decyzji dotyczących dalszego postepowania.

2016 okno Pisownia

6.2.2 Zmienia orientację stron slajdów: pionową, poziomą. Zmienia rozmiar papieru.

Orientację slajdu wybiera się po naciśnięciu ikony Orientacja slajdu, znajdującej się w sekcji Ustawienia strony karty Projektowanie.

2010 Orientacja slajdu

Orientację i wymiary slajdu można ustawić w oknie Ustawienia strony, które otwiera się po naciśnięciu ikony Ustawienia strony w sekcji Ustawienia strony karty Projektowanie.

2010 okno Ustawienia strony


Orientację i wymiary slajdu ustawia się w oknie Rozmiar slajdu, które otwiera się po naciśnięciu ikony Rozmiar slajdu z karty Projektowanie i wybraniu Niestandardowy rozmiar slajdów…

2016 okno Rozmiar slajdu

6.2.3 Drukuje całą prezentację, określone slajdy, materiały informacyjne, notatki, konspekt slajdów. Ustala liczbę kopii drukowanej prezentacji. Drukuje do pliku.

Drukowanie prezentacji rozpoczyna wybranie karty Plik, a następnie karty Drukuj. Na karcie Drukuj ustawienia parametrów drukowania i podgląd wydruku.
Sposób rozmieszczenia slajdów na stronie wydruku określa się po rozwinięciu opcji Slajdy na całych stronach, dostępnej na karcie Drukowanie w sekcji Ustawienia.

2010 Slajdy na całych stronach

Druk do pliku oznacza zapisanie pliku z prezentacją zamiast wydrukowania prezentacji na papierze. Plik z prezentacją zapisuje się zwykle w formacie pdf. Służą do tego tzw. drukarki pdf, np. Microsoft Print to PDF, PDFCreator i wiele innych.
Prezentację można zapisać w pliku pdf wykorzystując polecenie Zapisz jako i wybierając jako format PlikPDF (*.pdf).
Na liście drukarek jest dostępna opcja Drukuj do pliku. Nie należy jej zaznaczać. Potrzebna jest tylko do przygotowania pliku do druku na drukarce, która jest podłączona do innego komputera i z którą nie ma połączenia.


Drukowanie prezentacji rozpoczyna wybranie karty Plik, a następnie karty Drukuj. Na karcie Drukuj ustawienia parametrów drukowania i podgląd wydruku.
Sposób rozmieszczenia slajdów na stronie wydruku określa się po rozwinięciu opcji Slajdy na całych stronach, dostępnej na karcie Drukowanie w sekcji Ustawienia.

2016 Slajdy na stronach

Druk do pliku oznacza zapisanie pliku z prezentacją zamiast wydrukowania prezentacji na papierze. Plik z prezentacją zapisuje się zwykle w formacie pdf. Służą do tego tzw. drukarki pdf, np. Microsoft Print to PDF, PDFCreator i wiele innych.
Prezentację można zapisać w pliku pdf wykorzystując polecenie Zapisz jako i wybierając jako format PlikPDF (*.pdf).
Na liście drukarek jest dostępna opcja Drukuj do pliku. Nie należy jej zaznaczać. Potrzebna jest tylko do przygotowania pliku do druku na drukarce, która jest podłączona do innego komputera i z którą nie ma połączenia.

6.2.4 Uruchamia pokaz slajdów od pierwszego slajdu, od bieżącego slajdu.

Pokaz slajdów uruchamia naciśnięcie odpowiedniej ikony w sekcji Uruchamianie pokazu slajdów karty Pokaz slajdów.

2010 sekcja Uruchamianie pokazu slajdów

Od bieżącego slajdu można uruchomić prezentację naciskając ikonę Pokaz slajdów, umieszczoną na dole okna programu.

2010 Pokaz slajdów


Pokaz slajdów uruchamia naciśnięcie odpowiedniej ikony w sekcji Rozpoczynanie pokazu slajdów karty Pokaz slajdów.

2016 sekcja Rozpoczynanie pokazu slajdów

Od bieżącego slajdu można uruchomić prezentację naciskając ikonę Pokaz slajdów, umieszczoną na dole okna programu.

2016 Pokaz slajdów6.2.5 Przechodzi do następnego slajdu, po-przedniego slajdu, konkretnego slajdu podczas pokazu slajdów.

W celu przejścia, podczas pokazu, do następnego slajdu należy nacisnąć lewy przycisk myszy, lub nacisnąć klawisz PgDown, lub nacisnąć klawisz kursora w lewo albo w dół.
W celu przejścia do poprzedniego slajdu należy nacinać klawisz PgUp, lub klawisz kursora w górę albo w lewo.
Można również skorzystać z menu podręcznego slajdu. Są w nim polecenia Następny, Poprzedni i Przejdź do slajdu.

2010 menu podręczne slajdu

Polecenie Przejdź do slajdu umożliwia przejście do dowolnego slajdu, nawet do ukrytych (numery slajdu w nawiasie).


W celu przejścia, podczas pokazu, do następnego slajdu należy nacisnąć lewy przycisk myszy, lub nacisnąć klawisz PgDown, lub nacisnąć klawisz kursora w lewo albo w dół.
W celu przejścia do poprzedniego slajdu należy nacinać klawisz PgUp, lub klawisz kursora w górę albo w lewo.
Można również skorzystać z menu podręcznego slajdu. Są w nim polecenia Następny i Poprzedni.

2016 menu podręczne pokazu slajdów

Gdy jest potrzeba przejścia do wybranego slajdu należy, w menu podręcznym, wybrać polecenie Wyświetl wszystkie slajdy. Wyświetli się okno z miniaturami wszystkich slajdów, razem z ukrytymi. Należy wybrać potrzebny. Można, w ten sposób, przejść do slajdu ukrytego.