smoczek

S2

Grafika menedżerska
i prezentacyjna

S2-4 – Wykresy

4.1 Praca z wykresami

4.1.1 Tworzy w prezentacji różne rodzaje wykresów: kolumnowe, słupkowe, liniowe i kołowe.

Tworzenie wykresu rozpoczyna naciśnięcie ikony Wykres (Wstaw wykres).Ikona znajduje się w sekcji Ilustracje karty Wstawianie.

2010 Wstaw wykres

Drugą możliwością rozpoczęcia wstawiania wykresu jest wybranie opcji Wstaw wykres w zestawie ikon dostępnych na kilku dostępnych w programie układach slajdów (np.. w układzie Tytuł i zawartość).

2010 Wstawianie wykresu

W obu przypadkach program otwiera okno Wstaw wykres, w którym można wybrać rodzaj tworzonego wykresu.

2010 okno Wstawianie wykresu

Po wybraniu rodzaju wykresu program umieszczana slajdzie przykładowy wykres i otwiera okno z arkuszem Excela, w którym umieszczona jest tabela z danymi. Obszar danych, w arkuszu, można zmieniać przeciągając uchwyt w prawym dolnym rogu. Można dodawać i usuwać kolumny i wiersze. Można edytować dane i tytuły.

2010 Wykres z arkuszem


Tworzenie wykresu rozpoczyna naciśnięcie ikony Wykres (Dodaj wykres).Ikona znajduje się w sekcji Ilustracje karty Wstawianie.

2016 Dodaj wykres

Drugą możliwością rozpoczęcia wstawiania wykresu jest wybranie opcji Wstaw wykres w zestawie ikon dostępnych na kilku dostępnych w programie układach slajdów (np.. w układzie Tytuł i zawartość).

2016 Wstaw wykres

W obu przypadkach program otwiera okno Wstawianie wykresu, w którym można wybrać rodzaj tworzonego wykresu.

2016 Wstawianie wykresu

Po wybraniu rodzaju wykresu program umieszczana slajdzie przykładowy wykres i otwiera okno z arkuszem Excela, w którym umieszczona jest tabela z danymi. Obszar danych, w arkuszu, można zmieniać przeciągając uchwyt w prawym dolnym rogu. Można dodawać i usuwać kolumny i wiersze. Można edytować dane i tytuły.

2016 Wykres i arkusz

4.1.2 Zaznacza wykres.

W celu zaznaczenia wykresu należy umieścić kursor w obrębie wykresu i nacisnąć lewy przycisk myszy.

4.1.3 Zmienia typu wykresu.

Aby zmienić typ wykresu należy zaznaczyć wykres i nacisnąć ikonę Zmień typ wykresu znajdującą się w sekcji Typ karty Projektowanie w grupie Narzędzia wykresów. Otworzy się okno Zmienianie typu wykresu, w którym można wybrać nowy typ wykresu.

2010 Zmień typ wykresu


Aby zmienić typ wykresu należy zaznaczyć wykres i nacisnąć ikonę Zmień typ wykresu znajdującą się w sekcji Typ karty Projektowanie w grupie Narzędzia wykresów. Otworzy się okno Zmienianie typu wykresu, w którym można wybrać nowy typ wykresu.

2016 Zmień typ wykresu

4.1.4 Dodaje, usuwa, edytuje tytuł wykresu.

W celu dodania tytułu wykresu należy nacisnąć ikonę Tytuł wykresu znajdującą się w sekcji Etykiety karty Układ z grupy Narzędzia wykresów i wybrać położenie tytułu.

2010 Tytuł wykresu

Formatowanie tytułu wykresu rozpoczyna się od zaznaczenia pola tytułu. Następnie należy nacisnąć ikonę Formatuj zaznaczenie, znajdującą się w sekcji Bieżące zaznaczenie karty Formatowanie.

2010 Formatuj zaznaczony obszar Tytuł wykr

Można zamiast tego wybrać, w menu podręcznym tytułu wykresu, polecenie Formatuj tytuł wykresu….
W obu przypadkach otworzy się okno Formatowanie tytułu wykresu, z narzędziami formatowania.
Aby usunąć tytuł wykresu należy usunąć zaznaczenie opcji Tytuł wykresu.
Edycję tytułu wykresu można rozpocząć po umieszczeniu kursora w tekście tytułu.


W celu dodania tytułu wykresu należy zaznaczyć wykres, nacisnąć ikonę 2016 ikona dodawania ell wykr, zaznaczyć opcję Tytuł wykresu, nacisnąć strzałkę w prawo i wybrać położenie wykresu. Domyślnym położeniem jest położenie Nad wykresem.

2016 Wstawianie tytułu wykr

Po wybraniu Więcej opcji… otwiera się, po prawej stronie slajdu, okno Formatowanie tytułu wykresu z narzędziami do formatowania.
Aby usunąć tytuł wykresu należy usunąć zaznaczenie opcji Tytuł wykresu.
Edycję tytułu wykresu można rozpocząć po umieszczeniu kursora w tekście tytułu.

4.1.5 Wprowadza do wykresu etykiety z danymi: wartościami/liczbami, procentami.

Po zaznaczeniu wykresu należy nacisnąć ikonę Etykiety danych znajdującą się w sekcji Etykiety karty Układ i wybrać położenie etykiet.

2010 Etykiety danych

Po wybraniu Więcej opcji etykiet danych… otwiera się okno Formatowanie etykiet danych, w którym można wybrać kategorie danych prezentowanych na etykietach.

2010 Formatowanie etykiet danych


Po zaznaczeniu wykresu i naciśnięciu ikony 2016 ikona dod el wykr należy wybrać opcję Etykiety danych, a następnie położenie etykiet.

2016 Wstawianie etykiet wykr

Po wybraniu Więcej opcji… otwiera się okno Formatowanie etykiet danych, w którym można wybrać kategorie danych prezentowanych na etykietach.

2016 okno Format etykiet

4.1.6 Zmienia kolor tła wykresu.

Po zaznaczeniu obszaru wykresu, kolor tła można wybrać w sekcji Style kształtów karty Formatowanie lub w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne. W obu przypadkach nalerzy nacisnąć ikonę Wypełnienie kształtu.

2010 Obszar wykresu

Można też, po zaznaczenieu obszaru wykresu, wybrać Formatuj zaznaczone z sekcji Bieżące zaznaczenie karty Formatowanie.

2010 Formatj zaznaczone obszar wykresu

Można zamiast tego wybrać, w menu podręcznym tytułu wykresu, polecenie Formatuj obszar wykresu….
W obu przypadkach otworzy się okno Formatowanie obszaru wykresu, z narzędziami formatowania.


Po zaznaczeniu obszaru wykresu, kolor tła można wybrać w sekcji Style kształtów karty Formatowanie lub w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne. W obu przypadkach nalerzy nacisnąć ikonę Wypełnienie kształtu.

2015 kolor tła

Po wybraniu, w menu podręcznym, Formatuj obszar wykresu…, otwiera się okno Formatowanie obszaru wykresu, w którym, w sekcji Wypełnienie, można wybrać kolor tła.

4.1.7 Zmienia kolorów słupków, kolumn, linii i wycinków koła w wykresach.

Przed zmiana koloru, należy zaznaczyć odpowiednią serię wykresu. W tym celu zrobić należy kliknąć raz w jeden z elementów serii. Kolor można wybrać, tak jak w punkcie 4.1.6.
Kliknięcie dwa razy w element serii zaznacza tylko ten jeden element, a nie serie danych.
Można też, po zaznaczenieu obszaru wykresu, wybrać Formatuj zaznaczone z sekcji Bieżące zaznaczenie karty Formatowanie.

2010 Formatuj zaznaczone seria

Można zamiast tego wybrać, w menu podręcznym tytułu wykresu, polecenie Formatuj serię danych….
W obu przypadkach otworzy się okno Formatowanie serii danych, z narzędziami formatowania.


Przed zmiana koloru, należy zaznaczyć odpowiednią serię wykresu. W tym celu zrobić należy kliknąć raz w jeden z elementów serii. Kolor można wybrać, tak jak w punkcie 4.1.6. Można również, po zaznaczeniu serii, nacisnąć ikonę Style wykresu (2016 ikona Style wykresu). Po jej naciśnięciu otwiera się okno ze stylami i kolorami. W zakładce Kolor można wybrać kolor serii wykresu.

2016 kolorowanie serii

Dwukrotne naciśnięcie elementu serii danych powoduje za znaczenie wskazanego elementu i otwarcie okna Formatowanie punktu danych.

2016 Formatowanie punktu danych

W oknie tym można określić wypełnienie serii danych. Wybierając Opcje serii można określić, który element wykresu jest wypełniany.

4.2 Schemat organizacyjny

4.2.1 Tworzy hierarchiczny schemat organizacyjny (z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia do tworzenia schematów organizacyjnych).

Tworzenie schematu organizacyjnego rozpoczyna naciśnięcie ikony SmartArt (Wstaw grafikę SmartArt). Ikona znajduje się w sekcji Ilustracje karty Wstawianie.

2010 ikona SmartArt

Drugą możliwością rozpoczęcia wstawiania wykresu jest wybranie opcji Wstaw grafikę SmartArt w zestawie ikon dostępnych na kilku dostępnych w programie układach slajdów (np.. w układzie Tytuł i zawartość).

2010 Wstaw grafikę SmartArt

W obu przypadkach program otwiera okno Wybieranie grafiki SmartArt, w którym można rodzaj tworzonego obiektu grafiki SmartArt. Należy wybrać Hierarchia i zaznaczyć Schemat organizacyjny.

2010 Wybieranie grafiki SmartArt

Po naciśnięciu OK zostanie wstawiony początkowy schemat organizacyjny.

2010 Wybieranie grafiki SmartArt


Tworzenie schematu organizacyjnego rozpoczyna naciśnięcie ikony SmarArt (Wstaw grafikę SmartArt). Ikona znajduje się w sekcji Ilustracje karty Wstawianie.

2016 ikona SmartArt

Drugą możliwością rozpoczęcia wstawiania wykresu jest wybranie opcji Wstaw grafikę SmartArt w zestawie ikon dostępnych na kilku, dostępnych w programie, układach slajdów (np.. w układzie Tytuł i zawartość)

2016 Wstaw grafikę SmartArt

W obu przypadkach program otwiera okno Wybieranie grafiki SmartArt, w którym można rodzaj tworzonego obiektu grafiki SmartArt. Należy wybrać Hierarchia i zaznaczyć Schemat organizacyjny.

2016 Wybieranie grafiki SmartArt

Po naciśnięciu OK zostanie wstawiony początkowy schemat organizacyjny.

2016 Schemat organizacyjny4.2.2 Zmienia strukturę hierarchicznego schematu organizacyjnego.

Strukturę hierarchicznego schematu organizacyjnego można zmienić po naciśnięciu ikony Układ, znajdującej się w sekcji Tworzenie grafiki karty Projektowanie z grupy Narzędzia grafiki SmartArt.

2010 Układ schematu organizacyjnego


Strukturę hierarchicznego schematu organizacyjnego można zmienić po naciśnięciu ikony Układ, znajdującej się w sekcji Tworzenie grafiki karty Projektowanie z grupy Narzędzia grafiki SmartArt.

2016 Układ schematu org

4.2.3 Dodaje, usuwa współpracowników, podwładnych w strukturze schematu organizacyjnego.

Nowe elementy schematu organizacyjnego dodaje się po naciśnięciu ikony Dodaj kształt, w sekcji Tworzenie grafiki karty Projektowanie. Polecenie Dodaj kształt dostępne jest również w menu podręcznym, po zaznaczeniu odpowiedniego kształtu schematu organizacyjnego.

2010 Dodaj kształt

Dodanie kształtów przed i po oznacza dodanie współpracowników. Dodanie kształtu poniżej oznacza dodanie podwładnego. Poniższy rysunek pokazuje położenia dodanych kształtów, w stosunku do zaznaczonego kształtu.

2010 Dodanie elementów schematu organizacyjnrgo


Nowe elementy schematu organizacyjnego dodaje się po naciśnięciu ikony Dodaj kształt, w sekcji Tworzenie grafiki karty Projektowanie. Polecenie Dodaj kształt dostępne jest również w menu podręcznym, po zaznaczeniu odpowiedniego kształtu schematu organizacyjnego.

2016 Dodaj kształt

Dodanie kształtów przed i po oznacza dodanie współpracowników. Dodanie kształtu poniżej oznacza dodanie podwładnego. Poniższy rysunek pokazuje położenia dodanych kształtów, w stosunku do zaznaczonego kształtu.

2016 Dodane kształty

W celu usunięcia kształtu, należy go zaznaczyć i nacisnąć Delete (Del).