smoczek

S2

Grafika menedżerska
i prezentacyjna

S2-2 – Tworzenie prezentacji

2.1 Widoki prezentacji

2.1.1 Rozróżnia cele posługiwania się różnymi trybami wyświetlania prezentacji: wyświetlanie zwykłe, wyświetlanie z sortowaniem, widok – konspekt, pokaz slajdów.

Tryby wyświetlania umożliwiają wyświetlanie prezentacji na różne sposoby, przeznaczone do różnych celów. W PowerPointcie dostępne jest kilka trybów wyświetlania prezentacji zwanych widokami:
- widok normalny służy do prac projektowych;
- widok sortowania służy do wykonania operacji na slajdach;
- widok konspektu służy do operowania tekstem;
- pokaz slajdów służy do oglądania prezentacji.

2.1.2 Stosuje dobre praktyki w dodawaniu tytułów slajdów; używa innych tytułów dla każdego slajdu w celu rozróżnienia ich w widoku – konspekcie oraz przy poruszaniu się podczas pokazu slajdów.

Każdy slajd powinien posiadać wyróżniający go tytuł. Tytuły powinny odpowiadać zawartości slajdu. Dzięki temu slajdy są lepiej wyróżnione w Widoku konspektu, Widoku sortowania i trakcie pokazu.

2.1.3 Przełącza się między różnymi trybami wyświetlania prezentacji: normalnym trybem, trybem z sortowaniem, pokazem slajdów.

Tryb wyświetlania można zmienić na karcie Widok w sekcji Widoki prezentacji.

2010 Widoki prezentacji

Tryb wyświetlania można zmienić bez konieczności zmiany aktualnej karty na kartę Widok. Na dole, po prawej stronie okna programu dostępne są ikony pozwalające na wybranie podstawowych trybów wyświetlania i uruchomienie pokazu slajdów.

2010 Widok normalny 2010 Widok sortowania 2010 Pokaz slajdów


Tryb wyświetlania można zmienić na karcie Widok w sekcji Widoki prezentacji.

2016 Widoki prezentacji

Tryb wyświetlania można zmienić bez konieczności zmiany aktualnej karty na kartę Widok. Na dole, po prawej stronie okna programu dostępne są ikony pozwalające na wybranie podstawowych trybów wyświetlania i uruchomienie pokazu slajdów.

2016 Widok normalny 2016 Widok sortowania 2016 Pokaz prezentacji

2.2 Slajdy

2.2.1 Zmienia układ slajdu.

W celu zmiany układu slajdu należy nacisnąć ikonę Układ w sekcji Slajdy karty Narzędzia główne.

2010 Układ slajdu


W celu zmiany układu slajdu należy nacisnąć ikonę Układ w sekcji Slajdy karty Narzędzia główne.

2016 Układ slajdu

2.2.2 Stosuje dostępny szablon projektu do prezentacji.

Szablony projektu można wybrać w sekcji Motywy karty Projektowanie. Więcej szablonów jest w witrynie Office.com… Po wybraniu Przeglądaj w poszukiwaniu motywów… można zastosować w prezentacji szablon zawarty w pliku zewnętrznym. Szablon można pobrać z plików szablonów, prezentacji i pokazów PowerPointa.

2010 Motywy


Szablony projektu można wybrać w sekcji Motywy karty Projektowanie. Więcej szablonów jest w witrynie Office.com… Po wybraniu Przeglądaj w poszukiwaniu motywów… można zastosować w prezentacji szablon zawarty w pliku zewnętrznym. Szablon można pobrać z plików szablonów, prezentacji i pokazów PowerPointa.

2016 Motywy

2.2.3 Zmienia kolor tła określonego slajdu, wszystkich slajdów.

Opcje formatowania tła slajdu dostępne są po naciśnięciu ikony Style tła i wybraniu Formatowanie tła…, w sekcji Tło na karcie Projektowanie. Okno Formatowanie tła można otworzyć wybierając Formatuj tło… w menu podręcznym slajdu.

2010 okno Formatowanie tła

Naciśnięcie przycisku Zastosuj do wszystkich, w dolnej części okna Formatowanie tła, powoduje zastosowanie wybranych ustawień do wszystkich slajdów.


Opcje formatowania tła slajdu dostępne są po naciśnięciu ikony Formatowanie tła w sekcji Dostosowanie na karcie Projektowanie. Okno Formatowanie tła można otworzyć wybierając Formatuj tło… w menu podręcznym slajdu.

2016 Formatowanie tła

Naciśnięcie przycisku Zastosuj do wszystkich, w dolnej części okna Formatowanie tła, powoduje zastosowanie wybranych ustawień do wszystkich slajdów.

2.2.4 Dodaje do prezentacji nowy slajd o wskazanym układzie: slajd tytułowy, wykres, tekst, lista wypunktowana, tabela/arkusz kalkulacyjny.

Dodanie nowego slajdu i wybór jego układu możliwy jest po rozwinięciu menu przypisanego do ikony Nowy slajd (mała strzałka, na dole, z prawej strony ikony). Ikona Nowy slajd znajduje się w sekcji Slajd karty Narzędzia główne lub karty Wstawianie.

2010 Nowy slajd


Dodanie nowego slajdu i wybór jego układu możliwy jest po rozwinięciu menu przypisanego do ikony Nowy slajd (mała strzałka, na dole, z prawej strony ikony). Ikona Nowy slajd znajduje się w sekcji Slajd karty Narzędzia główne lub karty Wstawianie.

2016 Nowy slajd

2.2.5 Kopiuje, przenosi slajdy w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy różnymi otwartymi prezentacjami.

Kopiowanie i przenoszenie slajdów rozpoczyna się od ich zaznaczenia, na ogólnych zasadach. Zaznaczenie można wykonać w Widoku normalnym, na miniaturach slajdów widocznych z lewej strony ekranu, lub w Widoku sortowania. Zaznaczone slajdy są wyróżnione kolorową obwódką. Następnie należy wydać odpowiednie (Kopiuj, Wytnij) polecenie. Można skorzystać z ikon na karcie Narzędzia główne, poleceń w menu podręcznym lub skrótów klawiszowych. Następnie należy wskazać miejsce docelowe i wydać polecenie Wklej.

2.2.6 Usuwa slajd, slajdy.

Po zaznaczeniu slajdów, jak w punkcie poprzednim, należy nacisnąć klawisz Delete (Del) lub wybrać, w menu podręcznym, Usuń slajd.

2.3 Wzorzec slajdu

2.3.1 Wstawia obiekt graficzny (obrazu, rysunku) do wzorca slajdu. Usuwa obiekt graficzny ze wzorca slajdu.

Pierwszym krokiem jest przejście do widoku Wzorzec slajdów. Wzorce slajdów wybierane są w sekcji Widoki wzorców karty Widok. Następnie, w sekcji Obrazy karty Wstawianie, należy wybrać źródło grafiki i wskazać konkretny obraz.

2.3.2 Wprowadza tekst do stopki określonego slajdu lub stopki wszystkich slajdów prezentacji.

Po wybraniu slajdu, dla którego stopka ma być określona, należy wcisnąć ikonę Nagłówek i stopka w sekcji Tekst karty Wstawianie. Następnie należy zaznaczyć („zaptaszyć”) pole Stopka i wpisać tekst stopki w okno poniżej.

2010 okno Nagłówek i stopka

Fragment okna po wprowadzeniu stopki o treści „Zdjęcia z Paryża”. W sekcji Podgląd zaznaczone jest, na miniaturce slajdu, miejsce wstawienia stopki.

2010 Stopka wstawiona

Jeżeli stopka ma pojawić się na wszystkich slajdach, to należy nacisnąć przycisk Zastosuj do wszystkich.


Po wybraniu slajdu, dla którego stopka ma być określona, należy wcisnąć ikonę Nagłówek i stopka w sekcji Tekst karty Wstawianie. Następnie należy zaznaczyć („zaptaszyć”) pole Stopka i wpisać tekst stopki w okno poniżej.

2016 okno Nagłówek i stopka

Fragment okna po wprowadzeniu stopki o treści „Zdjęcia z Paryża”. W sekcji Podgląd zaznaczane jest, na miniaturce slajdu, miejsce wstawienia stopki.

2016 Stopka wprowadzona

Jeżeli stopka ma pojawić się na wszystkich slajdach, to należy nacisnąć przycisk Zastosuj do wszystkich.

2.3.3 Stosuje automatyczną numerację slajdów, automatyczne uaktualnianie daty, daty stałej do stopki określonego slajdu lub wszystkich slajdów.

Wszystkie te elementy wprowadzane są w oknie Nagłówek i stopka (p. 2.3.2), podobnie jak tekst stopki.