smoczek

S2

Grafika menedżerska
i prezentacyjna

S2-1 – Rozumienie istoty baz danych

1.1 Praca z Prezentacjami

1.1.1 Otwiera, zamyka program do tworzenia prezentacji. Otwiera, zamyka prezentacje.

W celu uruchomienia PowerPointa 2010 w systemie Windows 10 należy wybrać Start\Wszystkie aplikacje\litera M\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint 2010. Po zainstalowaniu aktualizacji rocznicowej Windows 10 (udostępnionej 2 sierpnia 2016) wszystkie programy są wyświetlane bezpośrednio w menu Start – nadal w układzie alfabetycznym. Należy więc wybrać Start\litera P\PowerPoint 2010.
Innym sposobem jest naciśnięcie na Pulpicie, jeśli istnieje, ikony PowerPointa. Do otwierania dokumentów służy polecenie Plik\Otwórz. Otwiera okno Otwieranie, którym można przeglądać zawartość folderów dostępnych w oknie Ten komputer. Gdy jest potrzeba otworzenia pliku używanego wcześniej, to należy wybrać Plik\Ostatnio używane.

2010 Ostatnio używane

Dokument PowerPointa można otworzyć klikając dwa razy lewym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu. Przy prawidłowym skonfigurowaniu (automatycznie) systemu Windows dwuklik otwiera dokument w skojarzonym programie.
Do zamknięcia dokumentu służy polecenie Zamknij (Ctrl+W) dostępne na karcie Plik. Polecenie Zamknij zamyka dokument, nie zamykając PowerPointa. Można też nacisnąć krzyżyk, w prawym, górnym rogu okna programu. PowerPoint 2016 otwiera każdy dokument w oddzielnym oknie.


W celu uruchomienia PowerPointa 2016 w systemie Windows 10 należy wybrać Start\Wszystkie aplikacje\litera P\PowerPoint 2016. Po zainstalowaniu aktualizacji rocznicowej Windows 10 (udostępnionej 2 sierpnia 2016) wszystkie programy są wyświetlane bezpośrednio w menu Start – nadal w układzie alfabetycznym. Należy więc wybrać Start\litera P\PowerPoint 2016.
Innym sposobem jest naciśnięcie na Pulpicie, jeśli istnieje, ikony PowerPointa.
Do otwierania dokumentów służy polecenie Plik\Otwórz. Dokumentami PowerPointa są prezentacje, które domyślnie mają nazwę Prezentacja.

2016 Otwórz

W oknie Otwórz można wybrać jeden z wcześniej otwieranych dokumentów, lub wybrać miejsce, z którego ma być otwarty dokument. Po miejsca (folderu) należy kliknąć dokument. Wybranie polecenia Przeglądaj otwiera okno Otwieranie, w którym można przeglądać zawartość folderów dostępnych w oknie Ten komputer.
Dokument PowerPointa można otworzyć klikając dwa razy lewym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu. Przy prawidłowym skonfigurowaniu (automatycznie) systemu Windows dwuklik otwiera dokument w skojarzonym programie.
Do zamknięcia dokumentu służy polecenie Zamknij (Ctrl+W), dostępne na karcie Plik. Polecenie Zamknij zamyka dokument, nie zamykając PowerPointa. Można też nacisnąć krzyżyk, w prawym, górnym rogu okna programu. PowerPoint 2016 otwiera każdy dokument w oddzielnym oknie.

1.1.2 Tworzy nową prezentację według domyślnego wzorca (szablonu).

Po wybraniu Plik\Nowe otwiera się okno Dostępne szablony. W oknie tym dostępne są szablony, umieszczone w standardowych folderach na dysku lokalnym, i pogrupowane tematycznie - Szablony w witrynie Office.com. Szablony mogą znajdować się w dowolnym folderze. Szablonem domyślnym jest Pusta prezentacja.Można ją utworzyć, przy uruchomionym PowerPointcie, skrótem Ctrl+N.

2010 Nowy


Po wybraniu Plik\Nowy otwiera się okno Nowy, w którym dostępne są szablony Proponowane i Osobiste. Dostępna jest możliwość wyszukania szablonów online. Szablony Proponowane są dostępne na dysku lokalnym. Szablony Osobiste, to szablony użytkownika zapisane w specjalnym, do tego celu, folderze.

2016 Nowy

Szablony Osobiste widoczne są po utworzeniu pierwszego własnego szablonu. Szablonem domyślnym jest Pusta prezentacja. Można ją utworzyć, przy uruchomionym PowerPointcie, skrótem Ctrl+N.

1.1.3 Zapisuje prezentację w określonym miejscu na dysku. Zapisuje prezentację pod inną nazwą.

Należy wybrać Plik\Zapisz jako. Otworzy się okno Zapisz jako, w którym można wybrać miejsce, nazwę i format zapisywanego dokumentu.


Należy wybrać Plik\Zapisz jako. Otworzy się okno Zapisz jako, w którym, w oknach z prawej strony można nadać nazwę i wybrać format zapisywanego dokumentu. Po naciśnięciu Przeglądaj lub Więcej opcji… otworzy się okno Zapisywanie jako, w którym można wybrać miejsce, nazwę i format zapisywanego dokumentu.

2016 Zapisz jako

1.1.4 Zapisuje prezentację jako pliku typu: RTF, szablon, pokaz slajdów, plik obrazu, pokaz slajdów we wcześniejszych wersjach.

Format zapisywanego dokumentu wybiera się w oknie Zapisz jako typ: okna Zapisz jako.


Format zapisywanego dokumentu wybiera się w oknie Zapisz jako, z prawej strony u góry, w miejscu gdzie pierwotnie wpisany jest tekst – Prezentacja programu PowerPoint (*.pptx). Wybranie typu dokumentu możliwe jest również w oknie Zapisywanie jako, w okienku Zapisz jako typ:.

1.1.5 Porusza się pomiędzy otwartymi prezentacjami.

W celu wybrania jednego z otwartych dokumentów należy nacisnąć ikonę Przełącz okna, na karcie Widok.

2010 Przełącz okna

Innym sposobem jest najechanie na ikonę PowerPointa w Pasku zadań Windows i wybranie dokumentu z widocznych miniatur lub nazw dokumentów.


W celu wybrania jednego z otwartych dokumentów należy nacisnąć ikonę Przełącz okna, na karcie Widok.

2016 Przełącz okna

Innym sposobem jest najechanie na ikonę PowerPointa w Pasku zadań Windows i wybranie dokumentu z widocznych miniatur lub nazw dokumentów.

1.2 Zwiększanie wydajności pracy

1.2.1 Ustawia preferencje użytkownika w aplikacji: nazwy użytkownika, domyślnego folderu do zapisywania plików.

Po wybraniu Pilik\Opcje\Ogólne można ustawić m.in. nazwę użytkownika i Schemat kolorów.
Opcje związane z miejscem zapisania plików dostępne są po wybraniu Plik\Opcje\Zapisywanie.

2010 opcej Zapisywanie


Po wybraniu Pilik\Opcje\Ogólne można ustawić m.in. nazwę użytkownika i motyw (kolor) pakietu Office.
Opcje związane z miejscem zapisania plików dostępne są po wybraniu Plik\Opcje\Zapisywanie.

2016 Opcje Zapisywanie

1.2.2 Używa dostępnych funkcji Pomoc.

Okno Pomoc można otworzyć naciskając ikonę pomocy 2010 Pomoc znajdującą się w prawej części paska menu lub naciskając klawisz F1.


Pomoc dostępna jest po naciśnięciu klawisza F1.

1.2.3 Powiększa i pomniejsza widok prezentacji.

Opcje wyświetlania dokumentu ustawiane są w sekcji Powiększenie karty Widok. Po naciśnięciu ikony Powiększenie otwiera się okno, w którym znajduje się więcej opcji powiększenia widoku.

2010 Powiększenie

W prawym dolnym rogu okna programu znajduje się pasek Powiększenie. Przesuwając go można płynnie zmieniać powiększenie bieżącego arkusza. Klikając w znak + lub – można zmienić powiększenie skokowo, o 10%.

2010 pasek Powiekszenie

Z prawej strony paska znajduje się ikona Dopasuj slajd do bieżącego okna, której naciśnięcie. Jest to odpowiednik ikony Dopasuj do okna z karty Widok.


Opcje wyświetlania dokumentu ustawiane są w sekcji Powiększenie karty Widok. Po naciśnięciu ikony Powiększenie otwiera się okno, w którym znajduje się więcej opcji powiększenia widoku.

2016 Powiększenie

W prawym dolnym rogu okna programu znajduje się suwak Powiększenie. Przesuwając go można płynnie zmieniać powiększenie bieżącego arkusza. Klikając w znak + lub – można zmienić powiększenie skokowo, o 10%.

2016 suwak powiekszenie

Z prawej strony paska znajduje się ikona Dopasuj slajd do bieżącego okna, której naciśnięcie. Jest to odpowiednik ikony Dopasuj do okna z karty Widok.

1.2.4 Wyświetla, ukrywa paski narzędzi. Odtwarza, minimalizuje wstążki.

Zawartość Wstążki i paska Szybki dostęp można ustawić w Opcjach programu PowerPoint 2010. Opcje otwiera się wybierając Plik\Opcje\Dostosowanie wstążki i Plik\Opcje\Pasek narzędzi Szybki dostęp.
Do zwinięcia Wstążki służy strzałka skierowana do góry, umieszczona na prawym końcu Wstążki.

2010 Minimalizuj Wstążkę

Do rozwinięcia Wstążki służy strzałka skierowana do dołu, zastępująca strzałkę zwijającą.

2010 Rozwiń Wstążkę

Zwiniętą wstążkę można również rozwinąć naciskając dowolną pozycję w menu, a następnie ikonę pineski 2010 pineska , na prawym końcu Wstążki, powoduje trwałe rozwinięcie Wstążki.
Pasek narzędzi Szybki dostęp można skonfigurować korzystając z menu Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp, rozwijanego po naciśnięciu strzałki znajdującej się z prawej strony paska.

2010 Dostosuj pasek Szybki dostęp

Konfiguracji Wstążki i paska Szybki dostęp możliwa jest w menu podręcznym dostępnym po naciśnięciu prawego klawisza myszy na nazwie dowolnej karty. Poniżej widok przed zminimalizowaniem Wstążki.

2010 Minimalizuj Wstążkę m

A to widok ze zminimalizowaną Wstążką.

2010 Minimalizuj Wstążkę wyl


Zawartość Wstążki i paska Szybki dostęp można ustawić w Opcjach programu PowerPoint 2016. Opcje otwiera się wybierając Plik\Opcje\Dostosowanie wstążki i Plik\Opcje\Pasek narzędzi Szybki dostęp.
Sposób wyświetlania Wstążki można określić w menu rozwijanym wciśnięciem ikony 2016 Opcje wstążki , z prawej strony Paska tytułu. Do zwinięcia wstążki służy strzałka skierowana do góry, umieszczona na prawym końcu Wstążki.

2016 Opcje Wstążki 2016 Zwiń Wstążkę

Zwiniętą wstążkę można rozwinąć naciskając dowolną pozycję w menu. Naciśnięcie ikony pineski 2016 pineska , na prawym końcu Wstążki, powoduje trwałe rozwinięcie Wstążki.

2016 Przypnij Wstążkę

Pasek narzędzi Szybki dostęp można skonfigurować korzystając z menu Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp, rozwijanego po naciśnięciu strzałki znajdującej się z prawej strony paska.

2016 Dostosuj pasek Szybki dostęp

Konfiguracji Wstążki i paska Szybki dostęp możliwa jest w menu podręcznym dostępnym po naciśnięciu prawego klawisza myszy na nazwie dowolnej z kart. Poniżej widok przed zwinięciem Wstążki.

2016 Zwiń Wstążkę m

A to widok ze zwiniętą Wstążką.

2016 Zwiń Wstążkę wył