smoczek

S1

Użytkowanie baz danych

Moduł S1 – Użytkowanie baz danych - sylabus v5.0

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując system MS Windows XP lub nowszy, z zainstalowanym programem MS Access 2007 lub nowszym. Moduł można również zdawać korzystając z programu Base z pakietu LibreOffice. Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują MS Access 2010 i MS Access 2016.

1 Rozumienie istoty baz danych

2 Obsługa aplikacji

3 Tabele

4 Wybieranie informacji z bazy

5 Obiekty

6 Wydruki