smoczek

B3

Przetwarzanie tekstów

Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów - sylabus v5.0

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując system MS Windows XP lub nowszy, z zainstalowanym programem MS Word 2007 lub nowszym. Moduł można również zdawać korzystając z programu Writer z pakietu LibreOffice.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują MS Word 2010 i MS Word 2016.

1 Praca z aplikacją

2 Tworzenie dokumentu

3 Formatowanie

4 Obiekty

5 Korespondencja seryjna

6 Przygotowanie wydruków

Testy próbne