smoczek

B2

Podstawy pracy w sieci

Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci - sylabus v1.0

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując system MS Windows XP lub nowszy,
dowolną przegladarkę internetową i program pocztowy lub webmailowy.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują MS Windows 10, przeglądarki:
Internet Explorer, Edge i Mozilla Firefox oraz MS Outlook 2016.

1 Podstawy przeglądania Internetu

2 Przeglądanie Internetu

3 Informacje uzyskane z Internetu

4 Pojęcia związane z komunikacją

5 Korzystanie z poczty elektronicznej