smoczek

B1

Podstawy pracy
z komputerem

Moduł B1 – Podstawy pracy z komputerem - sylabus v1.0

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując system MS Windows XP lub nowszy.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują MS Windows 10.

1 Komputery i sprzęt

2 Pulpit, ikony, ustawienia

3 Efekty pracy

4 Zarządzanie plikami

5 Sieci

6 Bezpieczeństwo i higiena