ECDL Advanced

ECDL Advanced obejmuje cztery moduły na poziomie zaawansowanym.A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych A4 Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna