smoczek

A3

Zaawansowane użytkowanie
baz danych

Moduł A3 – Zaawansowane użytkowanie baz danych - sylabus v2.0

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując system MS Windows XP lub nowszy, z zainstalowanym programem MS Access 2007 lub nowszym. Moduł można również zdawać korzystając z programu Base z pakietu LibreOffice.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują MS Access 2010 i MS Access 2016.

1 Bazy danych – pojęcia podstawowe

2 Tabele i relacje

3 Kwerendy

4 Formularze

5 Raporty

6 Zwiększenie wydajności