Advanced
smoczek

A1

Zaawansowane
przetwarzanie tekstów

Moduł A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów - sylabus v2.0

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując system MS Windows XP lub nowszy, z zainstalowanym programem MS Word 2007 lub nowszym. Moduł można również zdawać korzystając z programu Writer z pakietu LibreOffice.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują MS Word 2010 i MS Word 2016.

1 Formatowanie

2 Odwołania

3 Zwiększanie wydajności pracy

4 Współpraca przy edycji

5 Końcowa obróbka dokumentu